Vennligst vent...
 

Innherred Mikroflyklubb

   

Hvordan får jeg sertifikat?

  Click here for this page in EnglishClick for english text

Teoretisk opplæring:

Innherred Mikroflyklubb organiserer ikke noe felles teorikurs, men anbefaler sine elever å enten gå teorikurs i egen regi, eller tilegne seg teorien selv. Før man får fly alene (soloflyging) må man ha fullført teoriprøven som avlegges under kontroll av opplæringsansvarlig i klubben. Teoriprøven omfatter følgende fag:

  • Lover og bestemmelser - luftens trafikkregler.
  • Navigasjon - planlegging av en flytur.
  • Meteorologi - værets betydning for flyging.
  • Aerodynamikk - den grunnleggende flyteorien.
  • Motor og propell - spesielt om motorer til mikrofly.
  • Preflight og sikkerhet - om flydeler og deres vedlikehold.
  • Instrumenter og utstyr - hva som kreves og hvordan de virker.

Flysikkerhet er en integrert del av alle fagene. Pensum er utdrag av teorien til PPL-A sertifikat (Privatflyger). Eksamen avholdes etter undervisningen.

Medlemsskap i Innherred Mikroflyklubb:

For å kunne fly mer opplæring enn introduksjonsturen må du inneha medlemskap i Innherred Mikroflyklubb. Du melder deg inn på internett på adressen: http://melwin.nak.no/4daction/W_NyttMedlem/ 
Husk å velge Mikroflyseksjonen under [Seksjon], Innherred Mikroflyklubb under [Klubb] og SENIOR under [Kategori]

Legeerklæring:

En annen betingelse for å kunne fly alene (soloflyging), er at man har gjennomgått en legesjekk hos en vanlig lege. Last ned legeskjema og et ark til å lime rundt en C5 konvolutt fra disse nettsidene til NLF. (http://www.nak.no/mikro/html/Publikasjoner/publikasjoner.html se under Publikasjoner), og ta dette med til legen. Legen fyller ut skjemaet og krysser av på arket utenpå konvolutten. En bekjent som kjenner deg godt skal deretter attestere på baksiden av denne at du ikke lider av epilepsi (fallesyke). Konvolutten skal senere sendes til Norsk Aero Klubb sammen med søknaden for utstedelse av elevbevis eller fullt bevis. De medisinske kravene er noe mindre enn til PPL-A sertifikatet (privatflyger), og legeundersøkelsen er derfor langt rimeligere. Fornyelse av legepapirene er for de under 40 år hvert 5. år, de mellom 40 og 50 hvert 2. år, og de fra 50 og eldre hvert år. Fornyelsen kan utføres opptil 45 dager før siste gyldighetsdato for å beholde den opprinelige utløpsdatoen. Ref. BSL C 1-2.

Elevbevis:

Alle som skal ta opplæring i mikroflyging må skaffe seg et elevbevis. Dette utstedes av NLF/NAK sekretariatet, og får ved henvendelse til Inger Aslaksen på 23 01 04 52 eller Fagsjef Tom Bjerke, som du får på telefon 23 01 04 75.

Praktisk flyopplæring:

Den praktiske opplæringen kan starte så snart du har fått elevbeviset og er blitt medlem av Innherred Mikroflyklubb og dermed også medlem av Norges Luftsports Forbund (NLF). Innherred Mikroflyklubb tilbyr opplæring i fly av typen med Rorkontroll.

I begynnelsen er det en meget uvant følelse å styre et fly i alle tre plan. De første timene føler de fleste seg ganske hjelpeløse og synes det er altfor mange ting å tenke på på samme tid. Særlig halehjulsfly er vanskelige å håndtere under start og landing, og krever større doser med trening for å beherskes. Belønningen ligger i at 'mestrer du et halehjulsfly - da kan du fly alt som er'. Særlig på ujevnt underlag og snø er det en stor fordel med halehjulsfly fordi nesehjulet er veldig utsatt for å knekke i skarpe dumper, pluss at det har en lei tendens til å skrubbe godt på snøføre før man får opp farten.

Etter en tids flyging er det den instinktive flyfølelsen som tar over finstyringen, og oppmerksomheten glir gradvis over på utsikten og hvor man flyr hen istedenfor på instrumentene og vingetuppene. Det er virkelig da den store gleden ved flygingen for alvor melder seg.

Dine flytimer noteres i din egen loggbok, som fås kjøpt av NAK Shop (Tlf 23 10 29 03) og den attesteres av instruktøren for hver time. Den praktiske skoling noteres på et eget opplæringsskjema (elevkort) og signeres av instruktøren etter hvert som du behersker den enkelte disiplin. På denne måten kan du selv følge med på sin egen utvikling, og hele tiden vite hvor langt en har kommet i opplæringen.

Soloflyging:

Etter et øvelsesprogram med instruktør som tar mellom 10 og 15 flytimer, og du viser at du er 100% fortrolig med flyet, er du klar til soloflyging. Etter vel overstått solo under oppsikt av instruktøren og dennes signatur i din flygetidsbok, kan nå fly alene i et begrenset geografisk område under instruktørens direkte kontroll etter avtale om fortsatte øvelser som skal trenes på. Betingelsen er at legesjekken og teoriprøvene er bestått. Ut over den elementære flygeundervisningen omfatter skoleprogrammet også sjekk av flyet, navigasjon, landing uten motor, steiling rett fram og under sving samt gjennomgang av flyets håndbok.

Fullt bevis:

Etter minimum 25 totalt antall timers flyging kan du gå opp til den endelige prøven med hovedinstruktør eller skolesjef av instruktør klasse 1, der du skal vise at du kan planlegge og gjennomføre en lengre flytur til et område du ikke tidligere har fløyet til. Du kan etter bestått prøve og mikroflybeviset i lomma fritt fly hvor du vil, og kan nå utforske landskapet og virkelig nyte flygingens gleder.

Passasjerutsjekk:

Du ønsker kanskje noen å dele opplevelsen med etter hvert, og da blir neste skritt en passasjertillatelse. Etter minimum 50 timers flyging kan du ta passasjerutsjekk med instruktøren, der du skal vise at du kan tilrettelegge en flytur med en passasjer som er helt ukjent med hva dette innebærer. Du blir også testet i håndteringen av flyet i kritisk lave hastigheter nær steilefart, og at du kan ta flyet ut av et begynnende spinn før dette får lov å utvikle seg. Etter bestått utsjekk får du lov å fly ubegrenset med passasjer i to-seter mikrofly. Passasjertillatelsen er kun gyldig når mikroflygeren i løpet av de siste 90 dager har hatt en flytid på minimum 2 timer, og minimum 5 start og landinger de siste 30 dager.

Fornyelse av mikroflybeviset:

Mikroflygeren skal før flyging innenfor de siste 24 måneder ha avlagt en periodisk flygetrening (PFT) med instruktør av klasse 2 eller høyere på et mikrofly av samme kategori beviset gjelder for. En PFT består av en teoriprøve pluss en kontroll av kandidatens ferdigheter med utkikksrutiner, valg av flyruter og høyder, svinger, sakteflyging, steiling, avverging av spinn, landingsrunder og landinger.

Gjenopptagelse av utgått mikroflybevis:

Mikroflygere som har hatt fullt mikroflybevis men latt dette utgå, kan få dette utstedt på nytt etter samme regler som fornyelse i avsnittet ovenfor. Instruktøren vil kunne avgjøre om kandidaten trenger flere skole- og teoritimer før beviset kan utstedes.

Konvertering fra vektskift til tre-akse mikroflybevis eller omvendt:

For å konvertere fra vektskift til tre-akse eller omvendt, skal hele skoleprogrammet i henhold til de respektive elevkortene følges. Det er instruktøren som da avgjør når kandidaten er klar til å fly opp til full prøve, men det vil normalt ta mellom 10 og 20 timer. Selve oppflygingen gjøres med en instruktør klasse 1. Det skal også avlegges en teoretisk prøve på linje med PFT.

Veien videre til motorflysertifikat (PPL-A).
De som har valgt rorkontroll (3-akse), kan gå direkte videre for å ta sertifikat på motorfly (du vet slike som Cessna, Piper osv), der det trengs minimum 45 flytimer. I tillegg må en ta full eksamen i PPL-A teorien etter JAR-FCL inkludert flytelefonisertifikatet om en ikke skulle ha dette fra før. Man kan telle med 10% av sine mikroflytimer, begrenset oppad til 10timer, i de 45 obligatoriske timene.

Konvertering fra PPL-A eller seilflybevis til mikroflybevis.
En rekke motorflygere og seilflygere ønsker å fly mikrofly 'på si', og trenger da minst 5 timer med konvertering til mikroflykonseptet med instruktør for å få fullt mikroflybevis. En skal også avlegge teorieksamen for mikroflygere for å få utstedt R2 beviset. Det er faktisk mer krevende å fly et mikrofly enn et gjennomsnittlig motorfly, og spesielt for de fly som har to-taktsmotorer er det mange egne og helt nødvendige hensyn å ta for å unngå motorstans i luften. For å fly med passasjer skal en ha fløyet minimum 50 flytimer, hvorav minimum 10 timer på mikrofly for de som er eller har vært innehaver av PPL-A eller flygebevis på seilfly.

Flytelefonisertifikat:

Dette er ikke obligatorisk for mikroflygere, men er noe alle mikroflygere bør ha for å kunne operere sikkert sammen med andre. For å kunne fly inn til en flyplass med tårn- eller informasjonstjeneste er flytelefonisertifikatet et krav. Slik kan du få det:

1. Bestill kurs nr. 1096 hos Luftfartsskolen på tlf. 23102904. Da får du læreboken og en CD som du skal lytte på for å bli vant til frasologien, det spesielle RT språket bestående av 200 ord og uttrykk som brukes både i norsk og all internasjonal luftfart. Det følger også med fire innsendingsbrev med oppgaver som du skal svare på og få rettet av en oppnevnt faglærer.

2. Når disse brevene er besvart og godkjent vil Luftfartsskolen melde deg opp til teoretisk prøve ved en flyplass eller i Luftfartstilsynet i Oslo. Prøver arrangeres mange ganger per år, og du får opplyst tid og sted da du skal møte opp til å svare på 15 spørsmål, hver med fire svaralternativer.

3. Når du får brev hjem om at prøven er bestått, kan du selv avtale med en eksaminator om å få gå opp til en praktisk prøve. Et stor antall flyplasser har en eller flere flygeledere som er godkjent som eksaminator. Det er fint om du på forhånd kunne øve med klubbvenner eller andre flygere på frasene. Prøven går ut på å fly en tur, ofte med reiseplan (flightplan), mens du liksom snakker i radio til eksaminatoren på andre siden av bordet. Noen ganger har de også ordnet med to radioer dere bruker mellom to rom. Prøven tar bare noen minutter, for flygelederen skjønner fort hvor godt du er inne i språkbruken, som for 99% av oss foregår på engelsk. Velger du norsk så kan du ikke bruke sertifikatet utenfor Norge, og det kan du angre på siden en gang.

4. Nå må du forfatte og sende en søknad om å få utstedt et Flytelefonisertifikat til Luftfartstilsynet der du vedlegger en vandelsattest fra politiet. Etter en tid havner det i postkassa di, og en mye større verden har nå åpnet seg for deg.

Hvor kan man fly?

Mikroflyging er belagt med en del restriksjoner i den hensikt å øke sikkerheten. Flygingen skal foregå i høyder over 150 m (500 fot) over terreng, sjø eller isbelagte vann. Over tettbygd strøk og folkeansamlinger skal høyden være minst 300m (1000 fot) innenfor 600m sideveis avstand og kun når sikten er over 5 km. I tillegg finnes det en rekke naturreservater der minstehøyden er 800-1000 fot. Disse er avmerket på de flykartene som selges av NAK shop'en i Oslo.

Landfly kan flys over vann dersom relevant redningsutstyr en ombord. Det er ikke krav til navigasjonslys på mikrofly, og disse kan derfor bare flys mellom soloppgang og solnedgang. Dersom flyet er utstyrt med navigasjonslys og antikollisjonslys kan en operere i den perioden som er definert som dagslys. Dette kommer godt med for de aller lengst nord som opplever årets siste solnedgang i november og neste soloppgang i januar.

Flyging i kontrollert luftrom og i informasjonssoner, dvs. omkring offentlige lufthavner, kan kun foregå etter klarering eller informasjon fra tårnet. En betingelse er derfor at man har en fungerende flyradio ombord. For å benytte en kommunikasjonsradio ombord i et luftfartøy skal en ha gyldig flytelefonisertifikat. I kontrollert luftrom klasse C og D er det også krav til radartransponder ombord. Både radio og transponder kreves konsesjon.

Flyging til utlandet?

Kryssing av landegrenser kan innebære noe nytt for mange. Reiseplan skal sendes eller ringes inn til lufttrafikktjenesten minst 4 timer før turen starter. I Sverige går dette greit fordi tollvesenet leser av alle reiseplanene og kan kontrollere innkommende fly etter eget ønske. For tilbakereisen fra Schengen land skal kopi av reiseplanen faxes (22 86 08 00) til desken i tolldirektoratet minst 4 timer før ankomsten dersom en benytter flyplass uten tollbetjening. Forskriften gjelder for private flyginger og taxiflyginger og bare fra/til flyplasser som er oppført på en liste, som er vedlagt forskriften. Klikk her for å se forskriften og listen over flyplasser. Opplysningene i reiseplanen kan også sendes som e-post til adresse: desken@toll.no, og eventuelle endringer i avgangs- og ankomsttider eller kanselleringer ringes inn til Desken på telefon: 22 17 18 17. Det arbeides med å få til enda smidigere løsninger for melding om flyginger.

Ellers skal man lande på en tollutstyrt flyplass med mindre man har fått tillatelse til noe annet. Det er de samme reglene som gjelder for alle luftfartøy, men er du i tvil så ta kontakt med erfarne motorflygere for å få alt dette nærmere forklart. Det er ikke så komplisert som det høres ut.

Alle norske mikrofly som skal fly i dansk og svensk luftrom må søke om forhåndstillatelse til dette av de respektive myndighetene. Dette gjelder også for de aller fleste europeiske land for norske mikroflygere. Noen land har også krav om at piloten skal har gyldig PPL-A selv om det flys mikrofly. I Sveits er mikrofly for de såkalte høyverdige tre-akse mikroflyene ihht en liste. Se informasjon under Switzerland fra EMF dokumentet som vi henviser til nederst i dette avsnittet. De enkelte land har også ulike bestemmelser om hvor høyt mikrofly kan fly, og hvor de kan lande. Den som søker om flygetillatelse for mikro i et europeisk land må forvente å måtte fakse eller sende over kopi av forsikringer, flygebevis, flyets tekniske loggbok, vedlikeholdsunderlag, osv. For noen land er det ekstra høye krav til tredjeparts forsikringen, så uansett er en nødt til å sjekke dette for hvert land. Det finnes oppdatert informasjon om alt dette i dokumentet "MLA flying in Europe", som en finner under Downloads på European Microlifght Federations (EMF) hjemmeside www.emf.aero

Utstyr:

Det stilles et minimumskrav til instrumenter i flyet. Det skal være utstyrt med en høydemåler, kompass, fartsmåler og en indikasjon på gjenværende drivstoffmengde. Er en eller fler av disse i ustand, er ikke flyet luftdyktig, og skal ikke brukes for dette er brakt i orden. De ombordværende skal være fastspent under flyturen og de som flyr åpne luftfartøy skal ha på seg beskyttelseshjelm. For innelukkede fly er det opp til fartøysjefen om det er behov for hjelm. Opereres flyet fra sjø eller vann er det også påbudt med flytevest. Et frivillig tilleggsutstyr er en fallskjerm med utskytningsrakett som kan monteres fast i flyet, slik at hele flyet med personer ombord daler trygt ned dersom en meget kritisk situasjon har oppstått ombord. En skal alltid ha med seg kopi eller original av gyldig flygetillatelse, flygebevis og flyets flygehåndbok.

Flyplasser:

Det stilles ingen formelle krav til flyplasser, og ethvert jorde, ethvert vann og sjøen kan brukes forutsatt at det ikke er lagt restriksjoner fra grunneier eller myndighetene. Inn- og utflygning må kunne utføres forsvarlig etter pilotens vurdering. Det er ganske lurt å holde seg på god fot med naboer. I våre dager er tålegrensen hos godtfolk blitt betydelig redusert fra hva den engang var, og mange blir lett sjenert av slik aktivitet. En naboprotest til offentlig instans kan meget lett føre til at klubbvirksomhet må opphøre. Tenk over dette når du gasser på etter avgang og når du flyr dine koserunder over hodene på folk.

Sikkerheten:

Mikroflyging kan være en risikoaktivitet på linje med dykking, fjellklatring og fallskjermhopping. Som ved alle slike aktiviteter blir en bedre og sikrere ved å utøve aktiviteten mye og ofte. Likevel har man også i mikroflyging hatt alvorlige ulykker. Havariundersøkelsene har vist at dersom man holder flygetreningen ved like og begrenser seg til normal flyging under gode værforhold, unngår enhver form for dristighet ved å tøye grenser i demonstrasjonsøyemed eller ved å gjøre fornuftige valg om hvilket landskap man flyr i, har vi all grunn til å hevde at dette er en tilstrekkelig trygg aktivitet sammenlignet våre øvrige fritidsaktiviteter. Et hundre år gammelt ordtak sier at det finnes ingen dristige gamle piloter.

Det daglige vedlikeholdet av mikrofly utføres av eieren selv. Hvert år skal flyet gjennomgås av en godkjent besiktningsmann for å sikre at ingen sikkerhetsmessige mangler hefter ved flyet. Det er derfor opp til hver enkelt mikroflyger å ha ansvaret for sin egen og sin passasjers sikkerhet. Dette gjelder også hvor og hvordan det flys. Under opplæringen legger derfor flyinstruktøren stor vekt på at piloten øver på, gjenkjenner og unngår innledningen til de farlige situasjonene som erfaringsmessig kan ha ledet til havarier.


Hvordan anskaffer jeg fly?

Mikrofly kan kjøpes ferdig som både nye og brukte. En brukt en-seter med to-taktsmotor kan fås fra kr. 20.000,- og en 2-seter kan fås fra kr. 40.000,- og oppover. Vektskift (trike) er vanligvis rimeligere enn rorkontrollerte fly. Du kan også få de mest moderne konstruksjoner med fire-taktsmotorer til opp mot millionen dersom du er villig til å legge såpass mye penger i denne hobbyen. Se på kjøp og salg annonsene under Medlemsidene for hvilke priser det dreier seg om. Hvis du er fingernem kan du i løpet av en lang vinter bygge ditt eget mikrofly etter tegninger av godkjente flykonstruksjoner. Man kan også kjøpe ferdige byggesett som alt fra bare løse deler til 90% ferdig. Selvbygde fly krever at en godkjent besiktningsmann følger prosessen fra begynnelse til slutt. Har du ikke planer om å anskaffe eget fly med det samme, kan du ofte få leie fly i klubben eller av et annet medlem.

Hva koster det?

Til mikroflybeviset skal du regne med kr. 12-20.000,- avhengig av flytypen og antall skoletimer. Drift av eget fly koster foruten vedlikehold, som du selv foretar, årlig besiktning på 600,- pluss obligatorisk forsikring på 2600,- for en-seter og 3675,- for to-seter (noe mer for Gyroplan). Les mer under Publikasjoner. Ønsker man å ha en kaskoforsikring, koster dette fra 2 til 10% av flyets verdi. Bensinforbruket ligger på 8-20 liter pr. flytime, og bruker vanlig bilbensin. Det vanligste er 95 oktan blyfri bilbensin, men man skal fylle med skinntrakt for å sile ut vann og annet rusk. Ved å gå sammen om et internt kontrollsystem i klubben kan en få refundert over 5 kroner per liter av Tollvesenet ved kjøp på bensinstasjoner. Ta kontakt med styret i klubben om denne refusjonen, siden det innsendes felles oppgjør for dette hvert år. 

Innherred Mikrofly Klubb,  , Henning Flyplass,  Pb. 2117,  7701 Steinkjer
Innherred Mikrofly Klubb,  , Henning Flyplass,  Nedre Langli Gård,   Steinkjer